www.liliahiv.com

ПРОДУКТИ

 ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ПАРНИ КОТЛИ /  GBP 0,5 - парни котли ниско налягане


 10-GBP_0,5.pdf   - 102.51 KB (Парни котли ниско налягане GBP - брошура_eng)
 GBP.PDF   - 313.21 KB (Парни котли ниско налягане GBP - брошура_bg)Пламъчнотръният парен котел ниско налягане GBP има голяма реверсивна пламъчна пещ. Изгорелите газове се връщат в предната част на пламъчната тръба откъдето навлизат в димогарните тръби, които преминават през водния обем на котела, след което газовете постъпват в задната димна камера и се отвеждат в комина.
Котлите работят с течно и газово гориво.
Предната врата е напълно отваряема, което позволява бързо почистване и инспекция.Парните котли ниско налягане GBP се произвеждат в гама с паропроизводство от 150 до 3000 kg/h. Има възможност котлите да бъдат пригодени да произвеждат пара и прегрята вода. Работно налягане 0,5 bar. Доставят се комплектовани, готови за експлоатация с пълна окомплектовка на регулираща и предпазна арматура.
Имат висок КПД до 90%.