www.liliahiv.com

ПРОДУКТИ

 ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ПАРНИ КОТЛИ /  GPT - Tриходови парни котли


 06-GPT.pdf   - 151.69 KB (Триходови парни котли GPT - брошура_eng)
 GPT.PDF   - 323.36 KB (Триходови парни котли GPT - брошура_bg)Tриходови парни котли с водоохладена обръщателна камера. Висок КПД и ниски NOx емисии. Паропроизводство от 2.000 до 30.000 kg/h

 
Пламъчнотръбните парни котли GPT, с три хода и обръщателна камера с водно охлаждане, са най-модерните в технологично отношение котли на пазара. Моделите от 2 до 20 ton/h, конструирани с пещ тип Фокс, са с доказано най - висок КПД и възможно най-ниски NOx емисии. Благодарение на системата GN-ECO се постига 94% КПД. Могат да се доставят с двустепенни и с модулиращи горелки. Максималното налягане е 25 bar. Котлите са с паропроизводство от 2.000 до 30.000 kg/h и голям воден обем, подходящи за високи натоварвания.
Парните котли GPT гарантират перфектна работа и са идеалното решение за всички предприятия, в които се държи на високата безопасност и гъвкавост при работа.
GPT могат да работят на течни и на газообразни горива. Подходящи са за химическата, фармацевтичната, текстилната и млечната промишленост, както и за всички други сфери, изискващи високо качество на продукцията.
 
 

Паропроизводство
Kg/h
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
12.000
15.000
Мощност
kW
1.395
2.093
2.791
3.488
4.186
4.884
5.581
6.279
6.977
8.372
10.465
Дължина
L mm.
3.550
4.000
4.450
4.900
5.200
5.500
5.600
5.750
5.900
6.750
7.250
Ширина
l mm.
2.100
2.240
2.320
2.350
2.450
2.500
2.600
2.700
2.700
2.850
3.000
Височина
H mm.
2.400
2.500
2.700
2.750
2.850
2.950
3.000
3.100
3.100
3.300
3.500
Диаметър на фукса
F Ø mm.
350
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
Тегло в празно състояние
Kg
7.000
8.500
11.000
12.500
14.500
16.000
18.000
20.000
21.500
26.500
30.000