www.liliahiv.com

ПРОДУКТИ

 ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ПАРНИ КОТЛИ /  NG/C - двуходови парни котли


 08-NG_C.pdf   - 98.55 KB (Двуходови парни котли NG/C - брошура_eng)Висок КПД и ниски NOx емисии
Паропроизводство от 300 до 6.000 kg/h

Парните котли NG/C принадлежат към групата на двуходовите котли, с неохладена задна обръщателна камера. Отличават се с много висок КПД – минимум 90%. Доставят се напълно окомплектовани с всички необходими за автоматична работа устройства за регулиране и безопасност. Могат да се използват с всички видове горелки предлагани на пазара и работят с различни течни и газообразни горива. С различните модели може да се произвежда от 300 до 6.000 kg/h пара с налягане до 18 bar. 
Котлите се произвеждат в съответствие с всички признати международни стандарти и се подлагат на ултразвуково изпитване и радиография на заварките. 
NG/C е идеалният парен котел за малки и средни предприятия, осигуряващ максимална безопасност на ниска цена. 
Благодарение на точния разчет на пещта и пламъчните тръби, горивният процес протича оптимално, без остатък, и с ниско съдържание на NOx в димните газове съгласно законовите изисквания. 
Високата турбулентност на газовете улеснява преноса на топлина и повишава ефективността на горивния процес.