www.liliahiv.com

ЗА КОНТАКТИ


Офис на ЛИЛИЯ ХИВ в София

гр. София,
ул. Стара планина 8-10, ет. 3
телефон: 00359 (2) 9356900
00359 (2) 9802501
00359 (2) 9802473

факс: 00359 (2) 980 30 13
e-mail: office@liliahiv.com


Вижте нашия адрес на карта

Склад на ЛИЛИЯ ХИВ в София

гр. София,
ул. Илиенско шосе № 8, ЗММ АД,
(до НАП - Надежда)
телефон: 00359 (2) 9310654
00359 (887) 893428

e-mail: office@liliahiv.comФорма за обратна връзка: