www.liliahiv.com

За нас

 ТЪРСЕНЕ

ЗА ЛИЛИЯ ХИВ ООД

 
ЛИЛИЯ ХИВ ООД е частна българска компания, създадена през 1991 г. като събирателно дружество и преобразувано в дружество с ограничена отговорност от Софийски градски съд с решение № 17931/1994 г.

Приоритетно фирмата се развива в областта на строителството като изпълнява пълен инженеринг – проектиране, изграждане, монтиране, ремонт и сервиз на:
- отопление, вентилация, климатизация;
- газопроводи, газови инсталации и съоръжения;
- топлопроводи, паропроводи, технологични тръбопроводи;
- абонатни станции, котелни централи;
- нестандартно оборудване за хранително-вкусовата промишленост;
- хладилни камери, хладилни тунели;
- метан-станции;
- когенератори.

При изпълнение на СМР фирмата използва собствени налични материали и съоръжения или доставени такива на преференциални цени.

ЛИЛИЯ ХИВ ООД е официален дистрибутор за България на следните реномирани производители:

 ~ GARIONI NAVAL – Италия
- парогенератори;
- парни и водогрейни котли;
- котли с диетермично масло;
- котли на биомаса – котли-утилизатори;
както и всички аксесоари към тях.

 ~ TECNOCASA – Италия
- газови термопомпи – производство на япоската фирма AISIN TOYOTA Group.

~ ROBUR – Италия
- топловъздушни апарати на газ;
- газови конвектори.

~ HEIZER – Италия
- газови бойлери.

~ L’ISOLANTE K-FLEX – Италия
- топлоизолация за съдове и тръбопроводи.

~ MET MANN – Испания
- генератори за топъл въздух.

~ AZ POKORNY – Полша
- гъвкави неръждаеми тръби за газ и вода.

~ EUROHEAT – Полша
- въздушни завеси;
- топловъздушни апарати.

~ EUROGAMMA 2000 – Италия
- магнитни преобразуватели за вода.

~ КАЛУЖСКИ ТУРБИНЕН ЗАВОД – Русия
- турбогенератори.

Фирмата разполага с проектантско бюро, монтажни групи, група за сервизна поддръжка и търговски отдел.

Качественото изпълнение на строително-монтажните работи е гарантирано от Ръководния екип на ЛИЛИЯ ХИВ ООД, който обръща особено внимание на качеството още във фаза Проектиране и контролира изпълнението по време на целия строителен процес.

Ръководството на ЛИЛИЯ ХИВ ООД има необходимия професионален опит и разполага с необходимата механизация и техника, както и висококвалифицирани работни кадри за качествено и срочно изпълнение на строителни обекти.

МАТЕРИАЛНА БАЗА:

Централен офис:
София 1000, ул. Стара планина 8-10, ет. 3, офис 8

Складова база:
София 1220, бул. Илиянци № 119, Сградата на „Кльокнер Металснаб” АД

Производствена база:
Гара Бов, община Своге

Фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителя както и в регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност и притежава всички необходими удостоверения.

ЛИЛИЯ ХИВ ООД е член на:

- Българска търговско-промишлена палата;
- Национален инсталационен съюз;
- Българска асоциация за бизнес и туризъм;
- Национален съюз на независимите енергопроизводители – НСНЕ „Екоенергия”

Част от клиентите на ЛИЛИЯ ХИВ ООД са:

1. Столична голяма община
2. Община Елин Пелин
3. Община Ботевград
4. Община Правец
5. Община Надежда – гр. София
6. Община Габрово
7. Столичен автотранспорт ЕАД
8. София Крематориум АД
9. Риск Инженеринг АД
10. Ренесанс АД
11. Болница Токуда
12. Крафт Фуудс България АД
13. Нестле България АД
14. Данон България АД
15. ЛИДЛ България ЕООД
16. Престиж 96 ООД
17. Бони Оборот АД
18. Никас България АД
19. Жоси ООД
20. Дил Тур – Пловдив АД
21. Роял ООД
22. ЕТ Зоров-91
23. Хелиос Милк ЕООД
24. Булмилк ООД
25. Булгафрост АД
26. Европимел ООД
27. Байдано Младост 95 ЕООД
28. Биофарм Инженеринг АД
29. Свинекомплекс – Голямо Враново
30. Еврокакао ЕООД
31. Аспазия 92 ООД
32. Лейди София АД
33. Бонеро ЕООД
34. Аркотроникс България АД
35. Хелиос – Металург ООД
36. Векта ООД
37. Алумил България ООД
38. Интерметал ООД
39. Балкангаз – 2000 АД
40. Конел ООД
41. Вепцаров АД
42. Трафик Инженеринг ООД
43. Стратос ООД
44. Фесто България ЕООД
45. ЦБА – Габрово ООД
46. ЦБА – В. Търново ООД
47. ЦБА – Русе ООД
48. Атаро Клима ЕООД
49. Рувекс АД
50. Тангра – АВ ООДЕсли вы увидели Mostbet Azerbaycan прямо сейчас то это ваш шанс изменить ее к лучшему.